Nabi bermimpi mengenai pasukan Islam yang berjihad dengan mengarungi lautan, dan itu terjadi di masa Utsman bin Affan, dipimpin oleh Mu’awiyah
Suatu hari Nabi shallallahua��alaihi wa sallam beristirahat siang di rumah Ummu Haram binti Malhan. Tiba-tiba beliau terjaga sambil tertawa. Tak ayal lagi, sikap beliau ini mengejutkan Ummu Haram, sehingga beliau bertanya: a�?Wahai Rasulullah,apa yang menyebabkan engkau tertawa?a�?.
Rasulullah shallallahua��alaihi wa sallam menjawab:
a�?Aku diperlihatkan sekelompok ummatku yang sedang berjuang di jalan Allah dengan menaiki ombak laut ( dengan perahu). Mereka begitu gagah perkasa bak para raja yang sedang duduk-duduk di atas singgasananyaa�?.
Mendengar penjelasan ini Ummu Haram tertarik dan segera berkata: a�?Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah menjadikanku bagian dari pasukan tersebuta�?. Rasulullah mengabulkan permohonan Ummu Haram tersebut, dan selanjutnya beliau meneruskan istirahat siangnya.
Tidak selang berapa lama, kembali lagi beliau terjaga sambil tertawa. Sikap beliau ini kembali menarik perhatian Ummu Haram, sehingga beliau bertanya: Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa?
Rasulullah shallallahua��alaihi wa sallam menjawab:
a�?Aku diperlihatkan sekelompok ummatku yang sedang berjuang di jalan Allah dengan menaiki ombak laut ( dengan perahu). Mereka begitu gagah perkasa bak para raja yang sedang duduk-duduk di atas singgasananya
Kembali lagi Ummu Haram memohon agar beliau berdoa agar ia dijadikan bagian dari pasukan tersebut. Kembali lagi Rasulullah shallallahua��alaihi wa sallam mengabulkan permohonannya, dan beliau bersabda:
a�?Engkau termasuk orang pertama yang ikut serta pada pasukan tersebuta�?
Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah shallahu alaihi wa sallam ini benar-benar terwujud. Pada zaman khalifah Utsman bin Affan, sahabat Mua��awiyyah radhiallahua��anhu membentuk satu kesatuan pasukan laut dan misi pertama mereka adalah menyerang negeri Qubrus (Siprus). Dan setiba di pantai Siprus, Ummu Haram terjatuh dari tunggangannya dan menjadi pejuang pertama yang gugur syahid di sana.